Substansvärde 2009-12-04: 67 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 67 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, ökat med 84 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 68 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf