Ägare till 22,8 % av aktiekapitalet i Lindab avser ej att acceptera bud om 138 SEK/aktie

Ägare till 22,8 % av aktiekapitalet i Lindab avser ej att acceptera bud om 138 SEK/aktie Nedanstående aktieägare i Lindab AB (publ) avser ej att acceptera det offentliga budet från Lindab Intressenter AB om 138 SEK per B-aktie utifrån nu känd information och under rådande marknadsbetingelser. Sammantaget representerar dessa sju institutioner 5 381 988 B-aktier i Lindab, motsvarande 22,8 % av aktiekapitalet och 11,0 % av röstetalet i bolaget (exkl återköp av egna aktier). "Budet om 138 SEK per B-aktie representerar inte värdet på Lindab", anser Svolders VD Ulf Hedlundh och säger vidare. "Den långsiktiga vinstpotentialen framgår inte av de senaste redovisade resultaten. Dessa tar inte hänsyn till framtida fördelar av genomförda investeringar och nedlagda kostnader i samband med fjolårets expansion, samtidigt som kraftigt höjda råmaterialpriser haft en starkt negativ effekt på rörelsens kostnader." "Skillnaden i bud mellan A- och B-aktierna är dessutom utmanande", poängterar Peter Rudman, ansvarig för ägarfrågor på Nordea fonder. "Budkonstruktionen missgynnar B-aktieägarna på ett sätt som ej är rimligt då A-aktieägare erbjuds ett pris som är drygt 14 procent högre." Björn Lind, ansvarig för ägarfrågor på SEB Fonder, tillägger: "Det är förvånande att Lindab Intressenter presenterar ett bud med en prisskillnad mellan aktieslagen som man rimligen borde vetat skulle mottas mycket negativt av institutionella placerare." SEB Fonder Nordea fonder Svolder AB (publ) SIF Didner & Gerge aktiefond Lannebo Fonder Odin Fonder För ytterligare information hänvisas i första hand till: Björn Lind, SEB Fonder, 08-788 62 34 Peter Rudman, Nordea fonder, 08-787 68 67 Ulf Hedlundh, Svolder AB, 08-440 37 73 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/31/20010531BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/31/20010531BIT00240/bit0001.pdf


bit0001.pdf bit0001.pdf