SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-07-22: 152 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat med 152 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 6 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 148,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 3 procent.


PDF PDF