Svolders substansvärde 2023-09-15: 50 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 50 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 52,70 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 81,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 63 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-09-15: 50 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-09-15: 50 SEK per aktie