SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-11-03: 226 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 22 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 228,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 1 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 260,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 15 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release