Svolders substansvärde 2013-09-13: 84 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 31 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 28 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 73,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


PDF PDF