Svolders substansvärde 2018-12-21: 97 sek/aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde minskatinklusive reinvesterad utdelning, med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 87,14 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 10 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 104,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 8 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release