Svolders substansvärde 2023-12-08: 51 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, minskat med 11 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 57,30 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 85,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 67 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-12-08: 51 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-12-08: 51 SEK per aktie