Substansvärde 2009-12-23: 65 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 65 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, ökat med 80 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 67 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf