Svolders substansvärde 2023-09-22: 49 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde minskat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 50,75 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 4 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 80,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 64 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-09-22: 49 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-09-22: 49 SEK per aktie