Svolders substansvärde 2014-01-31: 91 SEK/aktie.

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde varit oförändrat. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod också varit oförändrat. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 82,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


Release Release