Flaggningsmeddelande

Flaggningsmeddelande Svolder AB har igår utfärdat en köpoption som ger innehavaren rätt att senast 1999-05-10 köpa 2.140.000 st B-aktier i Gorthon Lines AB. Om denna otion utnyttjas kommer Svolder AB därefter inte att äga några aktier i Gorthon Lines. Stockholm den 11 mars 1999 SVOLDER AB (publ) ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/03/11/19990823BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/03/11/19990823BIT00100/bit0002.pdf


bit0002.pdf bit0002.pdf