Svolders substansvärde 2009-01-02

Svolders substansvärde ökade med 2 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 2 januari var 39 kr per aktie.
Detta var 2 kronor högre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 6 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 28,70 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 27 procent.

Per den 30 december 2008 var substansvärdet 38 kr per aktie och aktiekursen 26,70 kr. Under kalenderåret 2008 minskade Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, med 42 procent. Småbolagsindex CSX minskade under motsvarande tidsperiod med 47 procent. Det utdelningsjusterade CSRX sjönk under kalenderåret 2008 med 44 procent.wkr0003.pdf wkr0003.pdf