SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-12-09: 177 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 33 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 174,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten för B-aktien var 2 procent.

(Senaste köpkurs för Svolders A-aktie var 216,50 SEK, vilket innebär att substansvärdepremien för A-aktien var 22 procent.)


Release Release