Svolders substansvärde 2008-05-16

Svolders substansvärde var oförändrat 77 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 16 maj var 77 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde ökat med 5 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 7 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 62 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.