Svolders substansvärde 2019-02-15: 110 sek/aktie

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 13 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 93,79 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 15 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 101,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en rabatt om 8 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release