Substansvärde 2010-10-22: 79 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 21 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 18 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 71,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf