FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 207 000 B-aktier i Beijer Alma AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 615 800 B-aktier, vilket utgör 6,7 procent av aktiekapitalet och 3,2 procent av rösterna i Beijer Alma AB (publ). Stockholm den 12 januari 2006


wkr0007.pdf wkr0007.pdf