Svolders substansvärde 2011-10-14: 61 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde minskat med 28 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 18 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf