Svolders substansvärde 2020-05-08: 111 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 97,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 12 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 132,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 19 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-05-08: 111 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-05-08: 111 SEK per aktie