INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2010/2011

VERKSAMHETSÅRET 2010/2011
Delårsrapport I, 3 månader 2010/2011: 10 december 2010
Delårsrapport II, 6 månader 2010/2011: 18 mars 2011
Delårsrapport III, 9 månader 2010/2011: 17 juni 2011
Bokslutskommuniké, 12 månader 2010/2011: 27 september 2011
Årsredovisning, 2010/2011: Början av november 2011
Årsstämma, 2010/2011: 22 november 2011

Stockholm den 31 augusti 2010
SVOLDER AB (publ 


wkr0005.pdf wkr0005.pdf