Svolders substansvärde 2014-09-12: 100 SEK/aktie.

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 12 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 94,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 6 procent.


Release Release