Svolders substansvärde 2008-12-05

Svolders substansvärde minskade med 3 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 5 december var 38 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 42 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 50 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 33,90 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 12 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf