Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 20 februari 2017 sålt 41 907 B-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 5 204 212 aktier, fördelade på 500 000 A-aktier och 4 704 212 B-aktier. Detta motsvarar 4,98 procent av aktiekapitalet och 7,07 procent av rösterna i Acando AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release