Svolders substansvärde 2015-02-06: 109 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 5 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 97,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


Release Release