Svolders valberedning utsedd

I enlighet med årsstämmans beslut den 22 november 2011, har Svolder AB:s valberedning utsetts.

Följande personer har utsetts att ingå i Svolders valberedning inför årsstämman 2012:

Christoffer Lundström (Provobis Holding/Rolf Lundström)   
Karin Kronstam (representerar Magnus Nilsson)
Magnus Eriksson (Fjärde AP-fonden)  
Caroline Sundewall (styrelsens ordförande)

Svolders årsstämma kommer att hållas den 21 november 2012. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan kontakta valberedningens ordförande Christoffer Lundström:

Christoffer Lundström
Provobis Holding
Lilla Bommen 1
411 04 Göteborg
031-7713750
070-8152121
christoffer@provobisholding.se


Release Release