Svolders substansvärde 2012-11-23: 60 SEK/aktie (exkl. utdelning om 3,30 SEK)

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka, vilket inkluderar utdelningen om 3,30 SEK/aktie som avskiljdes den 22 november 2012.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 7 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 49,40 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.