Svolder har avyttrat samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding AB

Svolder AB (publ) har per den 1 augusti 2022 avyttrat samliga aktier i Nordic Waterproofing Holding AB (publ).

Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har avyttrat samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding AB Svolder har avyttrat samtliga aktier i Nordic Waterproofing Holding AB