Svolders substansvärde 2019-01-11: 101 sek/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 4 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 5 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 89,70 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 11 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 115 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 14 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release