SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2018-07-13: 115 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2018 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 98,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 15 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste köpkurs för Svolders A-aktie var 99,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en rabatt om 14 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release