Svolders substansvärde 2014-08-15: 102 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 93,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


PDF PDF