Svolders substansvärde 2014-07-11: 105 SEK/aktie.

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 17 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 95,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


PDF PDF