Substansvärde 2010-03-19: 77 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 77 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 18 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf