Substansvärde 2009-09-04: 59 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 59 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 55 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 46 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 8 procent.


wkr0011.pdf wkr0011.pdf