Svolder har förvärvat aktier i Elanders AB

Svolder AB (publ) har den 15 maj 2023 förvärvat aktier i Elanders AB (publ).

Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 3 550 000 B-aktier. Detta motsvarar 10,0 procent av aktiekapitalet och 6,9 procent av rösterna i Elanders AB (publ). Denna information om ägarförändring har också offentliggjorts via Finansinspektionen.

Denna information är sådan information som Svolder AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.


Svolder har förvärvat aktier i Elanders AB Svolder har förvärvat aktier i Elanders AB