Svolder: Flaggningsmeddelande FM Mattsson Mora Group AB

Svolder AB (publ) har den 12 oktober 2017 förvärvat 542 990 B-aktier i FM Mattsson Mora Group AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1 542 990 B-aktier. Detta motsvarar 11,5 procent av aktiekapitalet och 4,9 procent av rösterna i FM Mattsson Mora Group AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release