Svolders substansvärde 2012-09-28: 65 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 56,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.


Release Release