Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB har per den 14 maj 2007 förvärvat 166 670 A-aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500.000 A-aktier samt 6.672.663 B-aktier, vilket utgör 9,2 procent av aktiekapitalet och 10,6 procent av rösterna i Acando AB (publ).


wkr0007.pdf wkr0007.pdf