SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2014/2015

VERKSAMHETSÅRET 2014/2015
Delårsrapport I, 3 månader 2014/2015: 11 december 2014
Delårsrapport II, 6 månader 2014/2015: 11 mars 2015
Delårsrapport III, 9 månader 2014/2015: 12 juni 2015
Bokslutskommuniké, 12 månader 2014/2015: 25 september 2015
Årsredovisning, 2014/2015: Början av november 2015
Årsstämma, 2014/2015: 19 november 2015

Stockholm den 22 augusti 2014 SVOLDER AB (publ)


PDF PDF