Svolders substansvärde 2015-01-09: 103 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 103 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde varit oförändrat med 103 SEK/aktie. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 92,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 11 procent.


Release Release