Svolders substansvärde 2009-01-16

Svolders substansvärde minskade med 1 krona per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 16 januari var 40 kr per aktie.
Detta var 1 krona lägre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 6 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 30,10 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 25 procent.wkr0003.pdf wkr0003.pdf