Svolders substansvärde 2023-02-10: 59 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 5 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 10 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,10 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 11 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 79,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 33 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-02-10: 59 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-02-10: 59 SEK per aktie