Svolders substansvärde ökade under 2017 med 16 procent. Substansvärde 2017-12-29: 105 SEK/aktie.

Svolders substansvärde var oförändrat med 105 SEK/aktie under de tre sista handelsdagarna i december 2017.

Under kalenderåret 2017 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX steg under motsvarande tidsperiod med 9 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 99,25 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 117,25 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 12 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release