Svolders substansvärde 2013-01-11: 66 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 66 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 2 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


Release Release