Substansvärde 2010-12-30: 85 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Under kalenderåret 2010 ökade Svolders substansvärde, inklusive återlagd utdelning, med 35 procent. Detta var 4 procentenheter bättre än det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX som under motsvarande period steg 31 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 69,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf