Svolders substansvärde 2014-08-08: 100 SEK/aktie.

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 92,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 7 procent.


PDF PDF