Svolders substansvärde 2021-01-08: 182 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 1 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 195,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 7 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 218 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 19 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under kalenderåret 2020 ökade Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, med 31 procent. CSRX och SIXRX steg under motsvarande period med 23 respektive 15 procent.


Svolders substansvärde 2021-01-08: 182 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-01-08: 182 SEK per aktie