Svolders substansvärde 2020-07-31: 136 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 129,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 150 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 10 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-07-31: 136 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-07-31: 136 SEK per aktie