Svolders substansvärde 2021-07-02: 225 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 11 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde ökat med 27 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 20 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 253,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 344 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 53 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-07-02: 225 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-07-02: 225 SEK per aktie