Svolders substansvärde 2008-02-01

Svolders substansvärde ökade med 1 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 1 februari var 66 kr per aktie.
Detta var 1 krona högre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 10 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.